شرکت پیشرو پرتو شمیسا

شرکت پیشرو پرتو شمیسا در سال ۹۸ با هدف تمرکز فعالیتهای بازرگانی در زمینه کالاهای اساسی تشکیل شد. گروه اجرایی این شرکت از تجربه سالیان متمادی فعالیت بازرگانی اعم از بازرگانی خارجی و داخلی برخوردار هستند.

یکی از اهداف تاسیس این شرکت تمرکز تخصصی در تامین، منبع یابی، عرضه و بازاریابی کالاهای عرضه شده بوده است. تامین دست اول از طریق شبکه گسترده شرکتهای متعلق به گروه یا همکار آن نه تنها مزیت رقابتی در بازار را به ارمغان آورده است بلکه امکان معرفی نام تجاری اختصاصی در برخی از کالاهای اساسی در بازار B2B  فراهم آورده است تا از این طریق خریداران بتوانند به کیفیت محصولات عرضه شده توسط این شرکت، آن هم در بازاری که اطمینان از کیفیت صرفا از روشهای سنتی از قبیل دریافت نمونه یا اعتماد به فروشنده میسر بوده است، به راحتی اطمینان کنند.

"نشان تجاری" ~ توسط